Zmiany w prawie

Z Knowledge of Men
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Swobodny dostęp do broni dla wszystkich Polaków

Jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych krajów w Europie. Musimy to zmienić. Broń jest podstawą wolnego społeczeństwa. Od pewnego poziomu nasycenia bronią społeczeństwa staje się ono społeczeństwem wolnym i odpowiedzialnym. Broń daje możliwość obrony siebie oraz państwa.

 • Brak pozwoleń na broń.
 • Broń dostępna od 18 lat.
 • Można zabronić posiadania broni jedynie w przypadku kiedy zdecyduje o tym sąd.
 • Produkcja broni, modyfikacja broni, handel bronią, strzelnice, szkolenia związane z bronią - wszystkie są zwolnione z odprowadzania jakichkolwiek podatków, obojętnie jakie by to były podatki i kwoty.
 • Zakaz prowadzenia ewidencji Polaków posiadających broń przez organy państwowe.

Jeden z generałów Japońskich w czasie II wojny teoretyzował o ataku na USA. Powiedział: "Nawet, jeżeli pokonamy marynarkę Stanów Zjednoczonych, to jeżeli wylądujemy na brzegu będzie na nas czekać lufa za każdym źdźbłem trawy". Jak wy wyglądała dla Polski II wojna światowa gdyby każdy Polak miał broń? Jak rozbiory? Jaka będzie nasza przyszłość?

Odbrowolny ZUS, podzielony dla mężczyzn i kobiet. Wiek emerytalny odpowiednio 63 oraz 72

Mężczyźni przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat, kobiety w wieku 60 lat. Mężczyźni umierają średnio w wieku 73,8 lat a kobiety 81,7[1]. Mężczyzna spędzi na emeryturze średnio 8,8 lat, kobieta 21,7 lat. Mężczyźni wpłacają na emerytury więcej niż kobiety, bo więcej zarabiają Potrzebne źródło. Dodatkowo, ZUS inaczej oblicza składki dla mężczyzn, nie uwzględniając tych danych, co doprowadza do jeszcze większych różnic w wypłacanych emeryturach. Potrzebne źródło.

 • Dobrowolny ZUS - możesz wybrać inne, prywatne alternatywy.
 • ZUS ma być męski i żeński. Mężczyźni nie powinni dopłacać na emerytury obcych kobiet - im więcej zostanie w ich kieszeni, tym więcej będą mieli dla swoich bliskich.
 • Brak możliwości poboru emerytury ZUS swojego małżonka - emerytura jest dla tego, kto zarobił.

Zamiana 500+

2000zł zwiększenia do kwoty wolnej od podatku dla biologicznego ojca dziecka. Jeżeli ta kwota pozostaje niewykorzystana, ponieważ ilość podatków do zapłaty jest niższa niż kwota wolna - kumuluje się ona na następne lata.

Stworzenie konsekwencji dla nieodpowiedzialnych kobiet za ich złe decyzje

Dzisiejszy system nagradza kobiety za bycie nieodpowiedzialną - "samotne" matki dostają mieszkania, dopłaty, dodatki - to wszystko trzeba zlikwidować. Takie kobiety tworzą złe warunki dla swoich dzieci. Trzeba zlikwidować też priorytetowe traktowanie przy rekrutacji dzieci takich matek do żłobków oraz szkół. Dzieci z odpowiedzialnych związków nie powinny być karane za to, że mają odpowiedzialnych rodziców.

 • Kara za aborcję eugeniczną - 25 lat więzienia
  • Kara dla lekarza - tylko finansowa, 36* średnia Polska pensja
  • Aborcja jest dozwolona w przypadku kiedy ciąża zagraża życiu matki.
  • Aborcja w przypadku poważnych wad wrodzonych możliwa tylko za zgodą obojga rodziców.
 • Kara za urodzenie dziecka z wadą którą spowodowała matka - (FAS) - 5-10 lat więzienia.
 • Kara za fałszywe oskarżenia - takie same jak za zbrodnie o którą oskarżają
 • Kara za urodzenie dziecka poza małżeństwem - 3 lata więzienia. Dziecko powinno mieć ojca, ponieważ to ojcowie są filarem rodziny.
 • Kara za urodzenie dziecka poza małżeństwem dla kobiet pozostających w związkach małżeńskich - 5 lat więzienia.
 • Kara za niedwuznaczne propozycje w miejscach pracy - jeżeli dwuznaczne zachowanie ze strony mężczyzn jest karane i piętnowane, to proponowanie tego przez kobietę też powinno być.
 • Utrata obywatelstwa za urodzenie dziecka mężczyźnie bez polskiego obywatelstwa - dlaczego Polscy podatnicy mają utrzymywać dzieci, które nie będą Polakami? Dodatkowo, zlikwiduje to kłopot matek, które zachowują się nieodpowiedzialnie za granicami krajów a potem obarczają za to kosztami współobywateli.

Likwidacja alimentów

 • Likwidacja Funduszu Alimentacyjnego
 • Likwidacja obowiązku alimentacyjnego
 • Amnestia i umorzenie długów dla mężczyzn w więzieniach za sprawy rodzinne.

Świadczenia na rzecz kobiet przez mężczyzn pochodzą z czasów(przynajmniej w teorii), kiedy kobiety nie miały możliwości na uczciwy zarobek głównie przez swoją mniejszą siłę fizyczną - o wiele ciężej im było zarobić wystarczającą ilość pieniędzy na same podstawowe potrzeby. Dzisiejsze postępy w technologii sprawiły, że przeciętna kobieta jest w stanie się sama na siebie zarobić. Społeczeństwa Europejskie są społeczeństwami bezpiecznymi. Opieka mężczyzn nad kobietami, szczególnie przymusowa, nie jest dziś wymagana.

Istnieje duża grupa kobiet która stworzyła sobie karierę z bycia rodzicielka - takie kobiety rodzą dzieci jedyne dla pieniędzy. Zlikwidowanie takich programów nie pozwoli na takie oszustwo.

Nowoczesne domy dziecka

 • Ekstremalne uproszczenie procedur adopcyjnych i opiekuńczych.
  • System punktowy dla rodzin uwzględniający zarobki, wykształcenie, historia rozwodów w rodzinie.
 • Likwidacja Domów Dziecka na rzecz adopcji.
 • Brak dodatków finansowych do adopcji - tworzy to brak zachęty do zarabiania na cudzym nieszczęściu.

Odpowiedzialność tylko za zgodą na określonych warunkach

Idea, że mężczyzna jest odpowiedzialny za kobietę powinna istnieć tylko w jasno określonych warunkach, na jakie zgodzi się mężczyzna i umówi się z kobietą. Takie umowy muszą być respektowane i faworyzować mężczyzn, ponieważ, najczęściej, to oni są filarem danej umowy. Zdrada, niewierność, brak szacunku ze strony kobiety są wystarczającym powodem aby odpowiedzialność z siebie zdjąć.

Mężczyzna jako prawny opiekun dzieci po rozwodzie

Zlikwidowanie zachęt finansowych dla kobiet do rozwodu i tak spowoduje, że obniży się ilość rodzin rozbitych przez zachłanność albo krótkowzroczność kobiet. Dodatkowe prawna ochrona dla ojcostwa wzmocni tylko tą reakcję, ponieważ kobieta nie będzie mogła się mścić na byłym mężu za krzywdy wyimaginowane lub przesadzone.

Obowiązkowe badania DNA dziecka przy porodzie

Aby zapobiegać oszustwom i zdradom przy porodzie wymagane jest zrobienie testu DNA na ojcostwo.

Zmiany w sądownictwie rodzinnym

 • Lustracja sędziów na podstawie danych o stanach małżeństw w których sprawach wydawali wyroki
  • Dzisiaj system prawny w sądach rodzinnych aktywnie i świadomie przyczynia się do produkcji jak największej ilości nieszczęść i konfliktów, ponieważ dzięki temu uzyskuje więcej pieniędzy. Zachęca kobietę do drążenia konfliktów, ułatwia drenaż kieszeni ojców i okaleczanie psychiczne dzieci.
 • Zakaz pracy w sądach dla ludzi po rozwodach - jedynie ludzie żyjący małżeństwie, bez historii rozwodów, na każdym stanowisku.Źródła